תיקיית בסיס, *ה*גן המפליג למרחקים : סיפורים, פינק, אידה
שם המחבר: פינק, אידה
כותר: *ה*גן המפליג למרחקים : סיפורים
מספר הכותר: 8
משפט אחריות: אידה פינק ; מפולנית - דוד ויינפלד, בנימין טנא
פינ
ס
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל