תיקיית בסיס, צבע המים : הוקרתו של איש שחור לאימו הלבנה, מקבריד, ג'ימס
שם המחבר: מקבריד, ג'ימס
כותר: צבע המים : הוקרתו של איש שחור לאימו הלבנה
מספר הכותר: 80020775
משפט אחריות: ג'יימס מקברייד ; מאנגלית - זיוהיבין
מקב
ס
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

מילות מפתח:   אוטוביוגרפיה
סוג
ע"י
תאריך
משקל