תיקיית בסיס, עיר קטנה ואנשים בה מעט ; סיפורים על ראשיתה של אחוזת בית היא תל-אביב, מסופריםומצוירים בידי גוטמן, גוטמן, נחום
שם המחבר: גוטמן, נחום
כותר: עיר קטנה ואנשים בה מעט ; סיפורים על ראשיתה של אחוזת בית היא תל-אביב, מסופריםומצוירים בידי גוטמן
מספר הכותר: 80020772
גוט
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל