תיקיית בסיס, שדה של 13, פרנסיס, דיק
שם המחבר: פרנסיס, דיק
כותר: שדה של 13
מספר הכותר: 80020768
משפט אחריות: דיק פרנסיס ; עברית - אריאל ששון
פרנ
ס
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל