תיקיית בסיס, *ה*ספירה לאחור - ינואר, פרקר, דניאל
שם המחבר: פרקר, דניאל
כותר: *ה*ספירה לאחור - ינואר
מספר הכותר: 80020764
משפט אחריות: דניאל פרקר ; מאנגלית - ח נן פלד ; [עריכה לשונית - ניצה לב]
פרק
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: הספירה לאחור הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל