תיקיית בסיס, בר במדבר, ברטוב, טל
שם המחבר: ברטוב, טל
מחבר נוסף ראשון: הרנשטט, ארז, צלם
כותר: בר במדבר
מספר הכותר: 80020742
משפט אחריות: [צילם ארז הרנשטט ; כתבה - טל ברטוב]
ברט
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל