תיקיית בסיס, ילדות ישראלית : השירים שהכי אהבנו, אומנסקי, ענת, עורכת
שם המחבר: אומנסקי, ענת, עורכת
כותר: ילדות ישראלית : השירים שהכי אהבנו
מספר הכותר: 80020739
משפט אחריות: עיצוב ואיורים - ליאת בנימיני אריאל ; אספה את החומר - ענת אומנסקי
ילד
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל