תיקיית בסיס, שעת חלון, בר-כוכבא, עדינה
שם המחבר: בר-כוכבא, עדינה
כותר: שעת חלון
מספר הכותר: 80020727
משפט אחריות: ע' בר-כוכבא ; [איורים - רות בייפוס]
בר-כ
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל