תיקיית בסיס, מותק, גורפינקל, שושה
שם המחבר: גורפינקל, שושה
כותר: מותק
מספר הכותר: 80020725
משפט אחריות: כתבה ואירה - שושה גורפינקל ; [עורכת - יונה טפר]
גור
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל