תיקיית בסיס, *ה*מלך מבלבלי : ועוד ספורים מצחיקים לילדים, יהלום, משה
שם המחבר: יהלום, משה
כותר: *ה*מלך מבלבלי : ועוד ספורים מצחיקים לילדים
מספר הכותר: 80020718
משפט אחריות: משה יהלום ; עם ציורים מאת המחבר
יהל
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: ספורים יפים שהכי כף לקרא הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל