תיקיית בסיס, *ה*מסע שלי עם אלכס, אלמוג, רות
שם המחבר: אלמוג, רות
כותר: *ה*מסע שלי עם אלכס
מספר הכותר: 80020716
משפט אחריות: רות אלמוג ; איורים - אבי כץ
אלמ
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: קריאת-עשרה הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל