תיקיית בסיס, פרפידיה : רומן, רוסנר, ג'ודית
שם המחבר: רוסנר, ג'ודית
כותר: פרפידיה : רומן
מספר הכותר: 80020707
משפט אחריות: ג'ודית רוסנר ; מאנגלית - עדי גינצבורג-הירש
רוס
ס
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל