תיקיית בסיס, נהר הסוטרה, מהטה, גיטה
שם המחבר: מהטה, גיטה
כותר: נהר הסוטרה
מספר הכותר: 80020706
משפט אחריות: גיטה מהטה ; [עברית - שאול שילו]
מהט
ס
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל