תיקיית בסיס, יומנה של מומיה אימתנית, סטין, ר ל
שם המחבר: סטין, ר ל
כותר: יומנה של מומיה אימתנית
מספר הכותר: 80020703
משפט אחריות: ר' ל' סטיין ; מאנגלית - מרינה גרוסלרנר
סטי
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: עשו לעצמכם צמרמורת--- מספר כרך: 10 הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל