תיקיית בסיס, קופיקו בכדורגל, בורנשטין, תמר
שם המחבר: בורנשטין, תמר
כותר: קופיקו בכדורגל
מספר הכותר: 80020693
משפט אחריות: תמר בורנשטין-לזר ; [איורים - גלית אופיר]
בור
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: הסדרה לעדוד הקריאה העצמית ולהבנת הנקרא הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל