תיקיית בסיס, בקור בארץ הלמה : ועוד ספורים, יהלום, משה
שם המחבר: יהלום, משה
כותר: בקור בארץ הלמה : ועוד ספורים
מספר הכותר: 80020686
משפט אחריות: משה יהלום ; ציורים מאת המחבר
יהל
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: ספורים יפים שהכי כף לקרא הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל