תיקיית בסיס, רצח בווטרגייט, טרומן, מרגרט
שם המחבר: טרומן, מרגרט
כותר: רצח בווטרגייט
מספר הכותר: 80020685
ס טרו
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל