תיקיית בסיס, עולם התנ"ך תהילים ב, תנ"ך. תשנ"ג
שם המחבר: תנ"ך. תשנ"ג
כותר: עולם התנ"ך תהילים ב
מספר הכותר: 80020675
משפט אחריות: [עורך ראשי - מנחם הרן]
221.7
עול
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל