תיקיית בסיס, אורה הכפולה : רומן לילדים, קסטנר, אריך
שם המחבר: קסטנר, אריך
כותר: אורה הכפולה : רומן לילדים
מספר הכותר: 80020667
משפט אחריות: מאת אריך קסטנר ; מגרמנית - מיכאל דק ; איורים - ולטר טריאר
קסט
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל