תיקיית בסיס, אמיל והבלשים : רומן לילדים, קסטנר, אריך
שם המחבר: קסטנר, אריך
כותר: אמיל והבלשים : רומן לילדים
מספר הכותר: 80020666
משפט אחריות: מאת אריך קסטנר ; מגרמנית - מיכאל דק ; איורים -ולטר טריאר
קסט
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל