תיקיית בסיס, *ה*רוח חסרת הראש, סטין, ר ל
שם המחבר: סטין, ר ל
כותר: *ה*רוח חסרת הראש
מספר הכותר: 80020665
משפט אחריות: ר' ל' סטיין ; מאנגלית - בועז וייס
סטי
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: צמרמורת מספר כרך: 29 הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל