תיקיית בסיס, בלוט הפלא של קמילה, אלמוג, רות
שם המחבר: אלמוג, רות
כותר: בלוט הפלא של קמילה
מספר הכותר: 80020653
משפט אחריות: רות אלמוג ; איורים - הלה חבקין ; [עורכת - יונה טפר]
אלמ
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: קריאת-כיף הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל