תיקיית בסיס, *ה*טורפים, רובינס, הרולד
שם המחבר: רובינס, הרולד
כותר: *ה*טורפים
מספר הכותר: 80020652
משפט אחריות: הרולד רובינס ; עברית - אורי גולדברג
רוב
ס
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל