תיקיית בסיס, מי מצלצל בדלת?, טרומר, חנה
שם המחבר: טרומר, חנה
כותר: מי מצלצל בדלת?
מספר הכותר: 80020648
משפט אחריות: חנה טרומר ; איורים - אלישבע געש
טרו
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

מילות מפתח:   ילדים ונוער (אוכלוסיית יעד) ,   עברות מין נגד ילדים
סוג
ע"י
תאריך
משקל