תיקיית בסיס, ספורים לקראת שבת, ברוך, מירי, עורכת
שם המחבר: ברוך, מירי, עורכת
כותר: ספורים לקראת שבת
מספר הכותר: 80020645
משפט אחריות: ערכה מירי ברוך ; אירה אלישבע געש
ספו
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל