תיקיית בסיס, *ה*רוכבת חסרת הראש, סטון, תום ב
שם המחבר: סטון, תום ב
כותר: *ה*רוכבת חסרת הראש
מספר הכותר: 80020630
משפט אחריות: תום ב' סטון ; תרגום - אורה מורג
סטו
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: פחד מוות מספר כרך: 3 הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל