תיקיית בסיס, *ה*מסיבה של לארי, שילדס, קרול
שם המחבר: שילדס, קרול
כותר: *ה*מסיבה של לארי
מספר הכותר: 80020623
משפט אחריות: קרול שילדס ; מאנגלית - עופרה עופר
שיל
ס
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל