תיקיית בסיס, שלט רחוק, מקנב, אנדי
שם המחבר: מקנב, אנדי
כותר: שלט רחוק
מספר הכותר: 80020618
משפט אחריות: אנדי מקנב ; תרגום - יהודה עופר
מקנ
ס
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל