תיקיית בסיס, כאילו התבוננו בהם עצמם : מבחר סיפורים סיניים בני-זמננו,
כותר: כאילו התבוננו בהם עצמם : מבחר סיפורים סיניים בני-זמננו
מספר הכותר: 80020613
משפט אחריות: [תירגמה מסינית והוסיפה אחרית-דבר והערות - אמירה כץ]
כאי
ס
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: ספריה לעם מספר כרך: 451 הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל