תיקיית בסיס, *ה*אנחה האחרונה של המורי, רושדי, סלמן
שם המחבר: רושדי, סלמן
כותר: *ה*אנחה האחרונה של המורי
מספר הכותר: 80020600
משפט אחריות: סלמאן רושדי ; תרגום - יורם מלצר
רוש
ס
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: תרגום הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל