תיקיית בסיס, אלאדין ומלך הגנבים,
כותר: אלאדין ומלך הגנבים
סימן מדף
מספר מיון ראשי
מספר הכותר: 80020591
שפה: עברית