תיקיית בסיס, פוליטיקה, קלנסי, טום
שם המחבר: קלנסי, טום
מחבר נוסף ראשון: גרינברג, מרטין, מחבר שותף
כותר: פוליטיקה
מספר הכותר: 80020589
משפט אחריות: יצירתם של טום קלנסי ומרטין גרינברג ; מאנגלית - יוסף אשכול
קלנ
ס
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: משחקי כוח הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל