תיקיית בסיס, אלמנה לשנה אחת, אירווינג, ג'ון
שם המחבר: אירווינג, ג'ון
כותר: אלמנה לשנה אחת
מספר הכותר: 80020579
ס איר
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל