תיקיית בסיס, יואב המאוהב, אילן-פורת, רות
שם המחבר: אילן-פורת, רות
כותר: יואב המאוהב
מספר הכותר: 80020577
משפט אחריות: רות אילן-פורת ; [עריכה - בני מזרחי]
איל
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל