תיקיית בסיס, שבת מוזרה ביער : שלושה-עשר ספורים חסידיים לילדים, קפלון, יונדב, עורך
שם המחבר: קפלון, יונדב, עורך
כותר: שבת מוזרה ביער : שלושה-עשר ספורים חסידיים לילדים
מספר הכותר: 80020576
משפט אחריות: לקט וספר יונדב קפלון ; מגזרות ניר - מירב כהן
.67296
שבת
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

מילות מפתח:   סיפורי חסידים
סדרות:
סדרה 1: שוקן לילדים הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל