תיקיית בסיס, אצל סבתא נינה, עמיר, עליזה
שם המחבר: עמיר, עליזה
כותר: אצל סבתא נינה
מספר הכותר: 80020573
משפט אחריות: עליזה עמיר-זוהר ; איורים - אבנר כץ
עמי
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: סידרת נעורים הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל