תיקיית בסיס, *ה*ג'ירפה עפה, הופרט, שמואל
שם המחבר: הופרט, שמואל
כותר: *ה*ג'ירפה עפה
מספר הכותר: 80020570
משפט אחריות: שמואל הופרט ; ציורים - איתן קדמי
הופ
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: כתר-לי הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל