תיקיית בסיס, *ה*גברת והשוטר, מיקלס, שונה
שם המחבר: מיקלס, שונה
כותר: *ה*גברת והשוטר
מספר הכותר: 80020565
משפט אחריות: שונה מייקלס ; עברית - שלומית הנדלסמן
מיק
ס
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל