תיקיית בסיס, פני התרמית, ג'והנסן, איריס
שם המחבר: ג'והנסן, איריס
כותר: פני התרמית
מספר הכותר: 80020563
משפט אחריות: ג'והנסן איריס ; עברית - עלינא ארשטיין
גוה
ס
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל