תיקיית בסיס, מאהב צלקת, קרוז, הארי
שם המחבר: קרוז, הארי
כותר: מאהב צלקת
מספר הכותר: 80020561
ס קרו
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל