תיקיית בסיס, חששות העבר, סמית, קרן רוז
שם המחבר: סמית, קרן רוז
כותר: חששות העבר
מספר הכותר: 80020555
משפט אחריות: קארן רוז סמית' ; עברית - שלומית הנדלסמן
סמי
ס
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל