תיקיית בסיס, פסים וכוכבים, איזקס, סוזן
שם המחבר: איזקס, סוזן
כותר: פסים וכוכבים
מספר הכותר: 80020554
משפט אחריות: סוזאן אייזקס ; מאנגלית - ענבל שגיב
איז
ס
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל