תיקיית בסיס, סיכון אפשרי, סילבר, ג'ים
שם המחבר: סילבר, ג'ים
כותר: סיכון אפשרי
מספר הכותר: 80020553
משפט אחריות: ג'ים סילבר ; מאנגלית - מאירה לבנת
סיל
ס
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל