תיקיית בסיס, אותו הים, עוז, עמוס
שם המחבר: עוז, עמוס
כותר: אותו הים
מספר הכותר: 80020544
משפט אחריות: עמוס עוז ; [עורך הספר - חיים פסח]
עוז
ס
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל