תיקיית בסיס, קירות שלא רואים, גלברט, עפרה
שם המחבר: גלברט, עפרה
כותר: קירות שלא רואים
מספר הכותר: 80020539
משפט אחריות: עפרה גלברט-אבני ; איורים - דוד קדם
גלב
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: קריאת-עשרה הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל