תיקיית בסיס, תזונת האדם ובריאותו, בן-אורי, יצחק
כותר: תזונת האדם ובריאותו
מספר הכותר: 80020534
מקום הוצאה: [ישראל]מוציא לאור: י' בן-אורימשנה (לועזית): 1989
מספר עמודים: 318גובה - ס"מ: 24
מקור תרגום: מ - מקורמפתח (Index): כן
סוג
ע"י
תאריך
משקל