תיקיית בסיס, תזונת האדם ובריאותו, בן-אורי, יצחק
שם המחבר: בן-אורי, יצחק
מחבר נוסף ראשון: אטנר, אורה, מחברת שותפה
כותר: תזונת האדם ובריאותו
מספר הכותר: 80020534
משפט אחריות: יצחק בן-אורי, אורה אטנר
613.2
בן-א
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל