תיקיית בסיס, מיכלאנג'לו, ונציה, מיק
שם המחבר: ונציה, מיק
כותר: מיכלאנג'לו
מספר הכותר: 80020525
משפט אחריות: כתב ואיר מייק ונציה ; מאנגלית - אילת כץ
.5759
(ונצ)
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

מילות מפתח:   איטליה ,   אמנות הרנסנס ,   ילדים ונוער (אוכלוסיית יעד) ,   מיכלאנג'לו בואונרוטי ,   פסלים (אמנים) ,   ציורי קיר
סדרות:
סדרה 1: פגישה ראשונה עם גדולי האמנים בעולם הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל