תיקיית בסיס, רובינזון קרוזו, דפו, דניאל
שם המחבר: דפו, דניאל
כותר: רובינזון קרוזו
מספר הכותר: 80020509
משפט אחריות: מאת דניאל דיפו ; עבד אוריאל אופק
דפו
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל