תיקיית בסיס, מי קבור בחולות קיסריה?, רון-פדר, גלילה
שם המחבר: רון-פדר, גלילה
כותר: מי קבור בחולות קיסריה?
מספר הכותר: 80020501
משפט אחריות: גלילה רון-פדר-עמית ; ציורים - פזית מלר-דושי
רונ
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: כסח מספר כרך: 24 הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל